W skład komitetu zarządzającego wchodzi dziesięcioro menedżerów najwyższego szczebla z różnych krajów. Komitet nadzoruje sprawną realizację wszelkich działań Sage oraz wspiera Dyrektora generalnego w jego obowiązkach, do których należą:

  • Tworzenie i wdrażanie strategii, planów operacyjnych, zasad, procedur i budżetów
  • Monitorowanie efektywności operacyjnej i finansowej
  • Ocena i kontrola ryzyka
  • Ustalanie priorytetów i przydzielanie zasobów
  • Obserwowanie konkurencji w każdym obszarze działalności 
×

Przygotowaliśmy tę mikrostronę, żeby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy w Sage oraz zapewnić jak najlepszy start Twojej karierze.

Niektóre treści tej witryny są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego i mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom Sage.

W razie wątpliwości skontaktuj się z przełożonym. Życzymy udanego okresu przygotowawczego !